Záchrana nemovitosti z insolvence

Pomůžeme vám zachránit nemovitost z insolvence

House in lifebuoy. Property insurance concept. Isolated on whiteV případě, že na vás byl prohlášen konkurz nebo vám bylo povoleno oddlužení(osobní bankrot), můžeme vám pomoci zachránit bydlení. Jsme schopni odkoupit nemovitost od insolvenčního správce a pronajmout vám ji, abyste jí mohli nadále užívat. Po skončení konkurzu nebo oddlužení  si můžete nemovitost koupit zpět do svého vlastnictví.

V případě konkurzu

Pokud jste v konkurzu, je veškerý váš majetek zahrnut do konkurzní podstaty a bude prodán. Z výtěžku prodeje se uspokojí věřitelé a konkurz pak skončí. Pokud vlastníte nemovitost, je automaticky zahrnuta do konkurzní podstaty a insolvenční správce jí bude prodávat podle pokynů zajištěných věřitelů. V tomto případě můžeme zaslat věřitelskému výboru (nebo zástupci věřitelů) nabídku na odkup vaší nemovitosti.  Pokud se nemovitost podaří odkoupit, nemovitost vám pronajmeme a vy si tak zachováte bydlení. Výše nájmu se odvíjí od výše kupní ceny, stejně jako u klasického zpětného leasingu bude nájemné cca 1% měsíčně z kupní ceny nemovitosti. Po skončení konkurzu můžete svou nemovitost odkoupit zpět pomocí hypotečního úvěru.

V případě osobního bankrotu (oddlužení)

Pokud jste v oddlužení, splácíte nezajištěné závazky po dobu 5ti let podle splátkového kalendáře. Pokud ale kromě nezajištěných závazků máte i závazky zajištěné zástavními právy na nemovitosti, mohou zajištění věřitelé vydat pokyn ke zpeněžení zajištěného majetku. Pokud zajištěné dluhy nepřevyšují 60% tržní hodnoty nemovitosti, nabídneme vašim zajištěným věřitelům, že odkoupíme jejich pohledávky. Zajištění věřitelé tak dostanou své peníze rychleji, než kdyby čekali na to, až se nemovitost prodá. Následně uzavřeme s třetí osobou (nejčastěji s vaším rodinným příslušníkem) dohodu o splácení zajištěných závazků měsícními splátkami a současně se zavážeme, že nevydáme insolvenčnímu správci pokyn ke zpeněžení zajištěného majetku, dokud budou pohledávky spláceny dle uzavřené dohody. V tomto případě tedy neplatíte nájemné, ale splácíte kromě nezajištěných pohledávek i pohledávky zajištěné, které odkoupíme. Po skončení oddlužení si můžete vaši nemovitost odkoupit zpět pomocí hypotečního úvěru.

 

Posted in Uncategorized.