Záchrana nemovitosti

House in lifebuoy. Property insurance concept. Isolated on white
Záchrana nemovitosti z insolvence nebo dražby

Jste v insolvenci a zajištěný věřitel vydal pokyn ke zpeněžení vaší nemovitosti? Je na vaší nemovitost vyhlášena dražba?

Pokud Vám hrozí, že přijdete o svou nemovitost v dražbě nebo v insolvenci, nabízíme vám možnost záchrany nemovitosti formou zpětného pronájmu nemovitosti. Odkoupíme Vaši nemovitost z insolvence nebo se zúčastníme dražby a nemovitost pro vás vydražíme (v některých případech lze dražbu vyplatit a nemovitost koupit ještě před dražbou). Následně s vámi uzavřeme nájemní smlouvu a vy můžete zůstat v nemovitosti bydlet. Zůstáváte bydlet ve svém bytě či domě a budete platit nájemné ve výši 1% nákladů na pořízení nemovitosti. Po skončení insolvence nebo oddlužení si můžete nemovitost koupit zpět. V případě dražby si můžete nemovitost odkoupit zpět jakmile vyprší záznamy v registrech a vy dosáhnete na standardní hypotéku.

 Konsolidace půjček pomocí zpětného leasinguPodmínky zpětného pronájmu (leasingu)

  • Zajištěný věřitel vydá souhlas s prodejem nemovitosti
  • Nebo se podaří vydražit nemovitost za 80% tržní ceny
  • Nájemné ve výši 1% nákladové ceny měsíčně (nákladová cena viz níže)
  • Doba pronájmu 1-5 let
  • Kauce 3 nájmy
  • Při dodržení podmínek zpětného pronájmu je cena zpětného odkupu navýšena pouze o 10% (zahrnuje daň z nabytí nemovitostí zaplacenou při koupi nemovitosti)
  • Žádné poplatky předem
  • Možnost sjednání předkupního práva nebo smlouvy o smlouvě budoucí kupní na zpětný prodej
  • Schopnost nájemce hradit sjednané nájemné

 

Nákladová cena na pořízení nemovitosti, ze které se počítá nájemné,  je kupní cena plus daň z nabytí nemovitostí (4%), kterou musí naše společnost při odkupu  zaplatit. V případě, že z prodeje nemovitosti v dražbě nebo insolvenci budou uhrazeny všechny zajištěné dluhy a po odečtení nákladů dražby či insolvence vznikne přebytek, bude tento přebytek vyplacen dlužníkovi. Tento přebytek můžete použít na snížení nákladové ceny a snížit si tak nájemné.

Záchrana nemovitosti z insolvence

Základní podmínkou pro záchranu nemovitosti z insolvence je, aby zajištěný věřitel vydal souhlas k prodeji nemovitosti naší společnosti. V případě, že je zajištěných věřitelů více, je nutné získat souhlas všech.  Obvykle nebývá se získáním souhlasu problém v případě, že zajištění věřitelé dostanou z prodeje uhrazenu většinu svých pohledávek. V případě, že hodnota nemovitosti nepostačuje na úhradu všech zajištěných dluhů, je stále záchrana nemovitosti možná, ale jednání bývá složitější. Výsledek pak závisí na konkrétní situaci, atraktivitě nemovitosti a nabízené ceně (nabídková cena je stanovena na základě schopnosti platit nájemné).

Pokud je nemovitost odkoupena z konkurzu, odečtou se od kupní ceny náklady na odměnu insolvenčního správce, případné náklady na správu zajištěného majetku (např. znalecký posudek, zálohy placené SVJ) a zbytek je rozdělen všem věřitelům. Pokud po rozdělení výtěžku z prodeje nemovitosti něco zbyde, je to vydáno dlužníkovi.

V případě oddlužení splátkovým kalendářem  je postup podobný, opět je nutné získat souhlas všech věřitelů  s prodejem nemovitosti. Důležitý rozdíl ale je, že z výtěžku z prodeje se po uhrazení nákladů uspokojují jen zajištění věřitelé.  Nezajištění věřitelé případný přebytek z prodeje nedostanou, budou nadále dostávat splátky dle splátkového kalendáře. Případný přebytek bude v oddlužení vydán vám jako dlužníkovi a je jen na vás, na co jej použijete. Můžete přebytek použít např. na snížení nákladové ceny a tím si snížit nájemné.

Záchrana nemovitosti z dražby

V případě, že nemovitost má vyšší hodnotu než je součet vašich závazků, je možné nemovitost zachránit ještě před dražbou a dluhy vyplatit. Zorganizovat vyplacení dluhů ale nějakou dobu trvá a proto je nutné nenechávat vše na poslední chvíli a kontaktovat nás včas, nejlépe co nejdříve po té, co je vydána dražební vyhláška.

Pokud již nezbývá čas nebo hodnota dluhů je příliš vysoká, můžeme se pokusit zachránit vaši nemovitost v dražbě. Cenu, do které budeme dražit stanovíme po vzájemné dohodě, vždy ale s přihlédnutím k tomu, aby nájemné nepřekročilo vaše finanční možnosti.

 

Chci zažádat o záchranu nemovitosti:

[contact-form to=’informace@nalia.cz‘ subject=’www.leasinginvest.cz – Požadavek na zpětný leasing‘][contact-field label=’Jméno‘ type=’name‘ required=’1’/][contact-field label=’Email‘ type=’email‘ required=’1’/][contact-field label=’Telefon‘ type=’text’/][contact-field label=’Hodnota nemovitosti‘ type=’text‘ required=’1’/][contact-field label=’Komentář‘ type=’textarea‘ required=’1’/][/contact-form]