POZOR na podvodné zprostředkovatele

Bohužel jsem zjistitili, že se neznámí podvodníci vydávají za zprostředkovatele úvěrů od naší společnosti a snaží se od lidí vylákat poplatek za příslib úvěru.

Upozorňujeme všechny zájemce, že NEPOSKYTUJEME půjčky. Nabízíme pouze zpětný leasing nemovitostí. NEVYBÍRÁME žádné poplatky za příslib úvěru.

Posted in Uncategorized.